• Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa;
 • Przechowywanie danych osobowych i możliwość tworzenia przekrojowych zestawieñ w oparciu o wprowadzone dane;
 • Obliczanie wynagrodzeń i prowadzenie kartotek płacowych, podatkowych i ZUS dla pracowników wynagradzanych w różnych systemach (miesięcznym, dniówkowym, akordowym, ryczałtowym);
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji wynagrodzeń zarówno dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (również zwolnionych) jak i pracowników zewnętrznych zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło;
 • Możliwość prostego tworzenia dowolnych zestawień przez użytkowników;
 • Prowadzenie rozliczeń związanych z PKZP i ZFM;
 • Przekazywanie informacji wymaganych przez instytucje publiczno-prawne, tj.: US, ZUS, PFRON, NFZ, SKO;
 • Ewidencja czasu pracy jak i obliczenie wynagrodzeń w oparciu o:
  • infrastrukturę RCP (czytniki zbliżeniowe, magnetyczne, kody kreskowe, itp.)
  • karty akordowe
  • karty pracy
  • rejestrację operacji