• Automatyzacja generowania i przesyłania dokumentów pomiędzy systemami
  • Wysoki stopień parametryzacji systemów, umożliwiający przystosowanie ich do prawidłowej pracy zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania, obowiązującym w danym przedsiębiorstwie
  • integracja systemowa pomiędzy wszystkimi modułami pakietu Zasoby Ludzkie
  • Szeroki wachlarz wbudowanych zestawień
  • współpraca z programem Płatnik w zakresie wszystkich dokumentów przesyłanych do ZUS
  • Generowanie i wydruk dokumentów rozliczeniowych z Urzędami Skarbowymi (PIT-4, PIT-8A, PIT-8C, PIT-8S, PIT-11/8B, PIT-40)
  • Przygotowanie i eksport dokumentów do systemu SKO NFZ
  • Integracja z najpopularniejszymi pakietami biurowymi (MS Word, MS Excel)
  • Bezpośrednie powiązanie z systemem Finansowo-Księgowym