Nie od dziś wiadomo, iż ludzie są najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa. Ludzie pracujący wewnątrz przedsiębiorstwa budują go oraz jego wizerunek. Jednocześnie faktem jest, iż w wielu polskich firmach problemy kadrowe występują, co jest normalne. Niestety traktowane są one „z przymrużeniem oka” oraz niewłaściwie rozwiązywane.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, Dostawcy Oprogramowania włączają do swojej oferty system do Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Aby jeszcze lepiej dostosować system ERP do potrzeb każdego klienta pakiet Zasoby Ludzkie składa się z modułów (części), które jeszcze bardziej docierają do potrzeb klienta.

Moduły wchodzące w skład systemu Zasoby Ludzkie (HR)

  • Płace (PL)
  • Kadry (KD)
  • Rejestracja Czasu Pracy (RCP)
  • Podatnik (PD)
  • Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (PKZP)
  • Przelewy(PE)