Program komputerowy Płace (PL) jako jeden z modułów pakietu Zasoby Ludzkie wspomaga pracę przedsiębiorstwa w kwestii finansowych. System nalicza płace oraz przygotowuje pensje, sporządza listę płac (główna płaca uwzględniająca ulgi podatkowe oraz koszty koszty uzyskania przychodu, jak również list dodatkowych) z uwzględnieniem wspólnej podstawy do wyliczenia składek ZUS dla wynagrodzeń wypłacanych w tym samym miesiącu.

Moduł Płace posiada funkcjonalność, która umożliwia wprowadzanie informacji dotyczących wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło oraz umów zleceń. Aplikacja na podstawie wprowadzonych danych wylicza wysokość wynagrodzeń.

System Informatyczny na podstawie wprowadzonej kartoteki zarobkowej wysokości wynagrodzenia i zasiłków oraz  kartotek absencji , którymi są nieobecności w związku z przebytą chorobą, czy w związku z czasem urlopu, automatycznie wylicza wynagrodzenia. System potrafi automatycznie wygenerować 13-tą pensje.

Program Płace posiada funkcję pobierania i obliczania składek na:

  • ubezpieczenia zdrowotne
  • ubezpieczenia społeczne
  • Fundusz Pracy
  • transmisja dokumentów rozliczeniowych do programu Płatnik

Obliczanie oraz wypełnianie deklaracji PFRON, czy rozliczenie się z Urzędem Skarbowym na poczet podatku dochodowego również zostało zaimplementowane w systemie Płace. Analizując, wypełniając oraz rozliczając wszystkie dane związane z finansami system oczywiście zapisuje je do bazy danych, jednak wszystkie te dane automatycznie drukuje. Związane jest to z rocznymi rozliczeniami (roczna karta wynagrodzeń, PIT-11/8B, PIT-40. zaświadczenia o wynagrodzeniu).

 

kartotek absencji oraz